034-34331801-3 , 09214841799

سرویس ارزش افزوده

هر نوع خدمت جذاب یا ویژه ای که مشترکین تلفن همراه به خاطر آن هزینه پرداخت کنند، جزئی ازخدمات ارزش افزوده تلفن همراه به شمار می آید.

ارزش افزوده عمومی

خدمات ارزش افزوده عمومی آنی پیامک، در بردارنده ی کلیه خدمات کاربردی در بستر تلفن همراه است که قابلیت ارائه به اقشار مختلف جامعه را داشته باشند.

ارزش افزوده سازمانی

سازمان ها و مجموعه هایی که با حجم کثیری از مخاطبین و پرسنل سازمانی در ارتباط هستند، تلفن همراه، بهترین گزینه در برقراری ارتباط موثر، افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و بهبود فرآیند مالی سازمان، می دانند.

طبق تعاریف ارائه شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به جز مکالمه صوتی، تمام خدمات قابل ارائه دربستر تلفن همراه، خدمات ارزش افزوده ( Value Added Services ) یا به اختصار VAS نامیده می شوند. . آنی پیامک با تکیه بر توانمندی های فنی و اجرایی خود، قادر به ارائه خدمات در دو بخش خدمات ارزش افزوده عمومی و سازمانی می باشد.

خدمات ارزش افزوده عمومی

خدمات ارزش افزوده عمومی آنی پیامک ، در بردارنده ی کلیه خدمات کاربردی در بستر تلفن همراه است که قابلیت ارائه به اقشار مختلف جامعه را داشته باشند.

خدمات ارزش افزوده سازمانی

برخي از اين سرويس ها عبارتند از: