034-34331801-3 , 09214841799

تعرفه ارسال اس ام اس انبوه

چنانچه قصد ارسال پیامک به تعداد زیاد داشته باشید می توانید بدون خرید سیستم پیام کوتاه نیز پیامک های خود را ارسال کنید. در اینصورت به ازای هربار سفارش دستمزد ارسال نیز دریافت می گردد. پیشنهاد می گردد درصورتی که نیاز به ارسال دائم و مکرر دارید، با خرید پنل پیام کوتاه، خود شخصا نسبت به ارسال پیام کوتاه اقدام نمایید اما اگر تعداد ارسال های شما به دفعات نیست و مثلا یک یا چند بار بصورت محدود قصد ارسال پیام کوتاه دارید می توانید سفارش ارسال انبوه به شماره های مشخص خود بدهید.

  • به تعرفۀ پیامک ها 9% مالیات بر ارزش افزوده و طبق افزایش 10 ریالی پیامک کشوری توسط مجلس شورای اسلامی این مبلغ نیز بر روی هر پیامک اضافه می گردد.
  • تعرفه های فوق برای ارسال یک عدد پیامک (70 کاراکتر برای پیامک فارسی و 160 کاراکتر برای پیامک انگلیسی) می باشد.
  • در صورت طولانی بودن پیامک ارسالی تعرفه در تعداد پیامک ضرب خواهد شد.
  • ارسال انبوه زیر 100 هزار پیامک مقدور نمی باشد. برای چنین ارسالی از پنل های کاربری آنی پیامک استفاده نمایید.
تعداد پیامک (عدد)
تعرفه پیامک فارسی
تعرفه پیامک انگلیسی
از 20 هزار تا 50 هزار 13 (تومان) 26 (تومان)
از 50 هزار تا 100 هزار 12.5 (تومان) 25 (تومان)
از 100 هزار تا 200 هزار 12 (تومان) 24 (تومان)
از 200 هزار تا 500 هزار 11 (تومان) 22 (تومان)
از 500 هزار تا 800 هزار 10.5 (تومان) 21 (تومان)
از 800 هزار تا 1 میلیون 10 (تومان) 20 (تومان)
از 1 میلیون به بالا مذاکره مذاکره

جهت ثبت سفارش ارسال انبوه و تبلیغاتی پیامک

  1. تصویر کارت ملی متقاضی
  2. تصویر فرم درخواست تکمیل شده
  3. فایل شماره ها (در صورت لزوم)

مدارک را به ایمیل aniserver.co@gmail.com ارسال نمایید. یکی از کارشناسان فروش پس از بررسی اولیه درخواست، جهت هماهنگی بیشتر با شما تماس خواهد گرفت.

فرم درخواست ارسال انبوه پیامک (حقوقی) فرم درخواست ارسال انبوه پیامک (حقیقی)